ОУ „Константин Фотинов“ град Лом

b9f8644b129016781

Откриването на учебната 2016/2017 година ще се състои на 15.09.2016 г. от 09:00 ч. в двора на учебното заведение. Учениците трябва да се явят в училище до 08:50 ч., за да заемат определените по класове места.
След приключване на официалното откриване, молим всички ученици и родители да се съобразят с указанията на класните ръководители относно реда за влизане в сградата на 15.09.2016 г.
 Ръководството на II ОУ „Константин Фотинов“ пожелава на всички ученици, учители и родители успешна и спокойна учебна година!

 

Вестник „Любословие“  издаван от ОУ „Константин Фотинов“. За on-line варианта натиснете върху името на вестника.