Делегиран бюджет

Протокол от общо събрание №6/15.10.2020г.

Писмо до обществен съвет с изх.№28/01.10.2020г.

CCF_000010

Протокол от общо събрание №4/06.07.2020г.

Писмо до обществен съвет с изх.№426/01.07.2020г.

CCF02072020

Протокол от общо събрание №2/23.04.2020г.

Писмо до обществен съвет с изх.№204-1/06.04.2020г.

CCF21042020

14022020